เงื่อนไขการจัดส่ง

-เวียงจันทร์

โอนและแจ้งข้อมูล ก่อนเที่ยงคืน ตัดรอบส่งวันถัดไป หลังจากเที่ยงคืน ส่ง 1 วันถัดไป

-ต่างแขวง

โอนและแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อน 12.00 น. ฝากภายในวันที่โอนเกิน 12.00 น. ฝาก 1 วันถัดไป