City © Main.
  • Chào Mừng Đến Với

  • BIG CITY

  • Hỗ Trợ Member 24/24

BIG CITY Roleplay

· ROLEPLAY ·
· Link Discord: https://discord.gg/2v7vQbDYBS ·
· Admin: Big Boss ·

//

Luật Cơ Bản BIG CITY Roleplay

Yêu Cầu Chung01

Đọc Luật Chung Của Server Ở Discord

Hỗ Trợ Member 02

Xe Mod Free Tặng 50k Tiền Mặt

Cấm 03

Hack Bug = Band

Vi Phạm 01

Dựa Vào Luật Server, Phá Game Bug Lần 1 Nhắc Nhở Lần 2 Band Hack Band Thẳng

//

Discord BIG CITY Roleplay